Přečtěte si více o výhodách financování litigací a našich službách.
Cash-flow zvýhodnění
Financování litigací umožňuje využít vlastní zdroje k provozování a rozvoji svých podniků, namísto nežádoucího financování soudních sporů. To platí i pro partnery s dostatkem aktiv, zejména však pro partnery s nedostatkem volných prostředků.
Přístup ke spravedlnosti
Finanční řešení na míru umožňuje žalobcům, kteří mají oprávněné nároky, aby je mohli účinně vymáhat i v případě, že nemají silné finanční zázemí. 
Příznivý přístup v oblasti účetnictví
Odstraněním nákladů na soudní spory z účetní rozvahy společnosti, se okamžitě zlepší ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), provozní zisky a posiluje se prognóza jistoty podnikání.

Nejlepší právní zastoupení

Pevně věříme, že případ je stejně tak dobrý jako jeho advokát, který daný případ zastupuje. Naši partneři získají přístup k nejlepším právním zástupcům, což zvyšuje šance, že jejich případ bude vyřešen úspěšně, efektivně a bez vynaložení nadbytečných výdajů. Jsme odborníky na trhu a našim klientům vždy doporučíme  ty nejvhodnější advokátní kanceláře specializující se na konkrétní typ sporů.

Zmírnění rizik
Finanční rizika našim partnerům snížíme tím, že pokryjeme související právní náklady bez ohledu na výsledek případu, a to včetně nákladů za právní služby advokátů a soudních poplatků. Náklady hradíme vždy včas a v plné výši.
Strategické partnerství
Na denní bázi sledujeme nový legislativní vývoj, soudní rozsudky a porovnáváme míru úspěšnosti různých soudních sporů. Na rozdíl od vašich právních zástupců tak dokážeme poskytnout nezaujatý pohled na situaci právního trhu, informovaný vhled na řízení případů, dokážeme nastavit správnou strategii a dobře odhadnout možnosti sdílení rizika. 
Vyrovnávání šancí na úspěch
Finančně silní oponenti jsou často schopni žalobce, který má oprávněný nárok, doslova vyčerpat, a tím ho donutit upustit od vymáhacího procesu.
Relevance
Přítomnost zkušené společnosti pro financování litigací vysílá jasnou zprávu, že žaloba má opodstatněný základ a nárok je relevantní. Tím se významně zlepšuje šance na úspěch ve sporu a finální vyrovnání.
1. Nejlepší právní zastoupení
2. Zmírnění rizik
3. Přístup ke spravedlnosti
​4. Vyrovnání šancí na úspěch
5. Relevance
6. Cash-flow zvýhodnění
7. Příznivý přístup v oblasti účetnictví
8. Strategické partnerství

Výhody pro korporace i jednotlivce

Nová klientela
Marketingové kampaně otevírají přístup ke klientům s nároky na vysoké finanční kompenzace, kteří hledají nejvhodnější advokátní kanceláře pro zastupování.
Flexibilita
Finanční řešení na míru dodávají advokátním kancelářím flexibilitu při sjednávání smluvní odměny s jejich klienty.
Sdílení rizik​
Naše řešení nabízejí advokátním kancelářím možnost sdílet riziko nepředvídatelných událostí a vyhnout se nutnosti uzavírat dohody ohledně odkladů plateb smluvní odměny.
Jistota
Máme silné finanční zázemí, všechny náklady právního zastoupení hradíme řádně a včas.
Komplexní služby
Společně s odbornými právními službami mohou advokátní kanceláře nabídnout klientům řešení i v oblasti financování, a poskytnout tak komplexní poradenství vysoké úrovně.
Insolvence
Naše finanční řešení na míru poskytují věřitelům možnost získat zpět finančních prostředky, pokud všechny ostatní postupy selžou.
Odbornost
V případě potřeby mohou být naši odborníci na „due diligence“ proces a profesionálové v oboru nápomocni při vedení případu.
Příležitost k růstu​
Náš kapitál může pomáhat advokátním kancelářím přijímat více nových případů díky konkurenční výhodě v oblasti smluvní odměny, zachovat věrné klienty, investovat do růstu a rozšiřovat podnikání. Partnerství s finanční společností se silným kapitálovým zázemím pomáhá advokátním kancelářím jednat strategicky a rozhodněji. Poskytujeme finanční prostředky na jednotlivé případy nebo celá portfolia sporů.
1. Jistota
2. Flexibilita
3. Příležitost k růstu
​4. Sdílení rizik
5. Komplexní služby
6. Odbornost
7. Nová klientela
8. Insolvence

Výhody pro advokátní kanceláře