VE ZKRATCE

logo.png

SPRAVEDLIVÉ TEPLO

Je od nepaměti známo, že teplo je důlěžité pro naše zdraví a domácí pohodu. 

Zastupujeme všechny poškozené odběratele tepelné energie, kterým teplárny

účtovaly nezákonně vysokou cenu.

ZÁKLAD VAŠEHO NÁROKU - PORUŠENÍ CENOVÉ REGULACE

ERÚ již několikrát upozornil na porušení cenových předpisů teplárnami, a to např. v cenových lokalitách Tábor, Ostrava nebo Přerov

Poškozenými odběrateli tepla jsou SVJ, bytová družstva, nemocnice, školy a školky, muzea, samostatní spotřebitelé a další

Podle analýzy společnosti LitFin mají poškození odběratelé nárok na odškodnění ve výšce několika milionů korun

Je velmi pravděpodobné, že k porušování cenových předpisů

docházelo či dochází i v dalších lokalitách. 

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER

LitFin je specialista na financování soudních sporů ve střední a východní Evropě. 

V současnosti je v České republice a na Slovensku nejsilnějším subjektem v oblasti financování nároků poškozených

v mnoha kauzách, přičemž celková výše nároků, které LitFin financuje, přesahuje 30 miliard korun. 

Výhody partnerství s LitFin:

SILNĚJŠÍ VYJEDNÁVACÍ POZICE

Pro vymožení Vašeho nároku potřebujete postavit proti teplárnám silnou protiváhu. LitFin disponuje špičkovými právními partnery a experty

na energetiku, což značně zvyšuje šanci na úspěch.

"

Na hromadné žaloby se vyloženě těšíme. 

LitFin vyplňuje díru na trhu, financuje spory za jiné.

Více na: lidovky.cz

"

JAK POSTUPOVAT?

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se našimi blízkými partnery. Váš nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři, která bude naše společné zájmy uplatňovat u dodavatelů tepla a u českých soudů. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění, jsme připraveni Vaše nároky vymáhat všemi zákonnými cestami. Jak již bylo řečeno, veškeré náklady neseme my. Vy nic neplatíte a nic neriskujete. 

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako např. název Vašeho SVJ, společnosti (atp.), IČO, sídlo a v jaké lokalitě se nachází Váš dodavatel tepelné enegie. Vámi dodané informace následně co nejdříve vyhodnotíme a budeme Vás kontaktovat.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Základem naší spolupráce je smlouva, která stanoví, že LitFin hradí veškeré výdaje spojené s uplatňováním nároku výměnou za odměnu,  na kterou však má LitFin právo pouze v případě úspěchu ve sporu. Jakékoliv otázky týkající se smlouvy nebo nároku Vám samozřejmě rádi zodpovíme.

PODROBNÉ INFORMACE

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA