Pomáháme

Jednotlivcům & Společnostem​

dosáhnout spravedlnosti kterou si zaslouží.

Jen někteří klienti potřebují financování, avšak všichni získají spolehlivého litigačního partnera.

Financování jednotlivých sporů

Financování skupinových sporů

Bylo by chybou se domnívat, že financování soudních sporů je pouze pro ty, kdo nedisponují dostatkem finančních prostředků. V některých případech po nás klienti požadují financovat např. jen 10 % nákladů na právní ochranu z důvodu rozložení rizik. Na rozdíl od nich jsme odborníky na litigačním trhu a můžeme doporučit nejvhodnější advokátní kancelář se zaměřením na příslušný typ případu a poskytovat komplexní podporu při vymáhacím procesu. Naše služba dokáže ušetřit značnou část nákladů na soudní spory, zkrátit délku procesu, ba může být dokonce rozhodujícím faktorem pro získání nároku. Můžete si být jisti, že jsme vždy na Vaší straně, protože naše zájmy jsou v naprostém souladu s vašimi. Stejně jako Vy chceme i my vyhrát.

Poskytujeme finanční řešení jednotlivcům, korporacím i advokátním kancelářím v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Díky silnému kapitálovému zázemí dokážeme financovat obchodní spory, rozhodčí spory, skupinové soudní spory, spory v oblasti pracovního o rodinného práva, insolvence, a to od  těch středně nákladných až po  spory vysoce nákladné.

Všichni naši klienti jsou jedineční, proto přizpůsobujeme naše finanční řešení jejich individuálním potřebám. V našem portfoliu naleznete jednotlivce s nároky na vysoké finanční kompenzace v oblasti zaměstnaneckého a rodinného práva; malé i střední podniky s problematickým cash-flow; velké korporace, které si hlídají ukazatele EBITDA; insolvenční správce; advokátní kanceláře; jež se snaží klientům poskytovat nadstandardní služby a další.

Bez ohledu na Vaše finanční zázemí jsme v případě splnění základních investičních kritérií připraveni nabídnout partnerství se společností LitFin, které nabízí nesporné výhody.

Celé portfolio našich služeb je šito na míru k plnému pokrytí finančních potřeb všech klientů.