Pomáháme

Jednotlivcům & Společnostem​

dosáhnout spravedlnosti kterou si zaslouží.

Jen někteří klienti potřebují financování, avšak všichni získají spolehlivého litigačního partnera.

Financování jednotlivých sporů

Financování skupinových sporů

Bylo by chybou se domnívat, že financování soudních sporů je pouze pro ty, kdo nedisponují dostatkem finančních prostředků. V některých případech po nás klienti požadují financovat např. jen 10 % nákladů na právní ochranu z důvodu rozložení rizik. Na rozdíl od nich jsme odborníky na litigačním trhu a můžeme doporučit nejvhodnější advokátní kancelář se zaměřením na příslušný typ případu a poskytovat komplexní podporu při vymáhacím procesu. Naše služba dokáže ušetřit značnou část nákladů na soudní spory, zkrátit délku procesu, ba může být dokonce rozhodujícím faktorem pro získání nároku. Můžete si být jisti, že jsme vždy na Vaší straně, protože naše zájmy jsou v naprostém souladu s vašimi. Stejně jako Vy chceme i my vyhrát.

Poskytujeme finanční řešení jednotlivcům, korporacím i advokátním kancelářím v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Díky silnému kapitálovému zázemí dokážeme financovat obchodní spory, rozhodčí spory, skupinové soudní spory, spory v oblasti pracovního o rodinného práva, insolvence, a to od  těch středně nákladných až po  spory vysoce nákladné.

Všichni naši klienti jsou jedineční, proto přizpůsobujeme naše finanční řešení jejich individuálním potřebám. V našem portfoliu naleznete jednotlivce s nároky na vysoké finanční kompenzace v oblasti zaměstnaneckého a rodinného práva; malé i střední podniky s problematickým cash-flow; velké korporace, které si hlídají ukazatele EBITDA; insolvenční správce; advokátní kanceláře; jež se snaží klientům poskytovat nadstandardní služby a další.

Bez ohledu na Vaše finanční zázemí jsme v případě splnění základních investičních kritérií připraveni nabídnout partnerství se společností LitFin, které nabízí nesporné výhody.

Celé portfolio našich služeb je šito na míru k plnému pokrytí finančních potřeb všech klientů.

Kontaktujte nás

LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24636

V jirchářích 147/3

Nové Město, Praha 1 

110 00

Česká republika

+420 607 869 170

info@litfin.cz

  • White LinkedIn Icon
Pošlete nám zprávu
Právní upozornění:
Litfin Capital a.s. je právnickou osobou zapsanou u České národní banky na seznamu osob oprávněných provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním v souladu s § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými na seznamu a činnost těchto osob nepodléhá jejímu dozoru.