Proces financování se skládá ze čtyř jednoduchých kroků:

1.

Počáteční hodnocení
Po podepsání dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement – NDA) si vyžádáme od našich klientů nebo jejich právních zástupců vstupní informace. Na základě dostupných právních dokumentů a rozpočtů nejprve posoudíme případ. V této fázi často dáváme instrukce externím odborníkům, aby přezkoumali vyhlídky na úspěch, očekávané náklady a délku konkrétního případu. V případě, že nebudou splněna základní investiční kritéria, budete neprodleně informováni.
Orientační nabídka​
Pokud budou naše základní investiční kritéria splněna, vyhotovíme 'term sheet' – souhrn o budoucím vývoji spolupráce s orientačními údaji. Vstoupíme do výhradního smluvního vztahu poté, co provedeme 'due diligence' a vyčleníme potřebné finanční a personální prostředky. Všechny náklady hradíme my.   

2.

3.

​Investiční komise
Investiční komise pečlivě přezkoumá předložený případ a vydá konečné rozhodnutí o tom, zda dojde k poskytnutí finančních prostředků.
Investiční fáze
Po schválení investiční komisí uzavřeme s klientem dohodu o financování. Řádně a včas hradíme všechny právní náklady. Naši specializovaní manažeři pravidelně sledují průběh případu a instruují právní tým, který vyhodnocuje riziko, a v případě potřeby poskytuje odborné znalosti a podporu.

4.

Kontaktujte nás

LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24636

V jirchářích 147/3

Nové Město, Praha 1 

110 00

Česká republika

+420 607 869 170

info@litfin.cz

  • White LinkedIn Icon
Pošlete nám zprávu
Právní upozornění:
Litfin Capital a.s. je právnickou osobou zapsanou u České národní banky na seznamu osob oprávněných provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním v souladu s § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými na seznamu a činnost těchto osob nepodléhá jejímu dozoru.