Search
  • Admin

Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Představenstvo společnosti LitFin Capital, a.s., se sídlem V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05184282 vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24636 (dále jen „Společnost“) ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ") zveřejňuje oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v příslušné cenných papírů.


Představenstvo Společnosti dne 28. 11. 2019 přijalo následující usnesení:


,,Valná hromada společnosti LitFin Capital a.s. rozhoduje o zaknihování akcií společnosti - tedy o přeměně všech listinných akcií znějících na jméno, tj. (i) 200 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč; (ii) 1 780 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a (iii) 20 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, vydaných jako listinné cenné papíry, na zaknihované cenné papíry, ve formě na jméno...."


V návaznosti na toto usnesení Společnost v souladu s ustanovení § 529 NOZ vyzývá všechny akcionáře k tomu, aby ve lhůtě 2 (dvou) kalendářních měsíců ode dne tohoto usnesení odevzdali listinné cenné papíry a sdělili Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.


26 views
LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

V jirchářích 147/3,

Nové Město,

Prague 1, Czech Republic

110 00

+420 607 869 170

info@litfin.cz

Send us a message
  • White LinkedIn Icon
Disclaimer:
LitFin Capital a.s. is enlisted with the Czech National Bank in the list of persons performing asset management comparable to management within the meaning of Article 15 of the Act No. 240/2013 Coll., on Management Companies and Investment Funds. The Czech National Bank does not supervise persons registered in this list, nor their activities are subject to supervision by the Czech National Bank.

© 2020 by LitFin