Search
  • Admin

MasterCard a Visa jsou blízko rekordnímu mimosoudnímu vyrovnání


MasterCard a Visa jsou celosvětovým terčem několika hromadných žalob za porušení hospodářské soutěže v oblasti stanovování přeshraničních mezibankovních poplatků (multilateral interchange fees, MIFs).


V USA jsou všechny strany sporu blízko dohodě s odškodněním v celkové výši zhruba 6,2 miliardy dolarů. Na dohodu již MasterCard a Visa kývly a nyní se čeká pouze na schválení soudu. V Británii čelí MasterCard a Visa žalobě, která v souhrnu požaduje 14 miliard liber. Tamní soud rozhodl ve prospěch žalobců zastoupených bývalým finančním ombudsmanem Walterem Merricksem, neboť rozhodl, že karetní společnosti porušily článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, když v letech 1992 až 2008 stanovovaly mezibankovní poplatky, čímž narušily hospodářskou soutěž. Aktuálně probíhá rozhodování o přípustnosti hromadné žaloby (class action).


Mezibankovní poplatky byl povinen hradit obchodník přijímající platby kartami z každé provedené transakce, kterou u něj platební kartou realizoval zákazník, a to vydavatelské bance. Výši poplatků určovaly karetní společnosti, a jelikož byly příjmem bank, motivovaly je, aby platební karty vydávaly v co největším objemu. 


V současnosti jsou v Evropské unii pod vlivem rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie z roku 2007, který jako první potvrdil rozhodnutí Evropské komise o tom, že přeshraniční mezibankovní poplatky za používání karet MasterCard porušují hospodářskou soutěž, zastropované na 0,2 % a 0,3 % dle toho, zda se jedná o debetní, či kreditní platební kartu. MasterCard původně poplatky zcela zrušil, ale současně výrazně zvedl jinou skupinu poplatků. Následně se v roce 2008 s Evropskou komisí dohodl na kompromisu a přeshraniční mezibankovní poplatky zafixoval. V témže roce se pod drobnohled Evropské komise dostala i Visa, jež taktéž pod tíhou probíhajícího vyšetřování a prvotního závěru o porušení hospodářské soutěže provedla v letech 2010 a 2012 regulaci sazeb poplatků. 


Společnost LitFin, specialista na financování obdobných sporů, nyní analyzuje možnosti českých a slovenských obchodníků, kteří mohou být taktéž mezi poškozenými. V případě, že by dospěla k závěru, že lze úspěšně uplatnit nároky na odškodnění, je připravena být finančním partnerem všem společnostem, jež mohly chováním karetních společností přijít v souhrnu o miliardy EUR. 


Obdobně LitFin vystupuje jako silný mezičlánek k dosažení pro společnosti poškozené tzv. kamionovým kartelem. Poškození z řad autodopravců, stavebníků, přepravců a dalších společností, které si v Evropské unii pořídily kamiony od roku 1997, stále mohou kontaktovat LitFin a připojit své nároky na odškodnění nebo získat více informací na stránkách www.milionyzakamiony.cz

61 views
LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

V jirchářích 147/3,

Nové Město,

Prague 1, Czech Republic

110 00

+420 607 869 170

info@litfin.cz

Send us a message
  • White LinkedIn Icon
Disclaimer:
LitFin Capital a.s. is enlisted with the Czech National Bank in the list of persons performing asset management comparable to management within the meaning of Article 15 of the Act No. 240/2013 Coll., on Management Companies and Investment Funds. The Czech National Bank does not supervise persons registered in this list, nor their activities are subject to supervision by the Czech National Bank.

© 2020 by LitFin