• LitFin

MasterCard a Visa jsou blízko rekordnímu mimosoudnímu vyrovnání


MasterCard a Visa jsou celosvětovým terčem několika hromadných žalob za porušení hospodářské soutěže v oblasti stanovování přeshraničních mezibankovních poplatků (multilateral interchange fees, MIFs).


V USA jsou všechny strany sporu blízko dohodě s odškodněním v celkové výši zhruba 6,2 miliardy dolarů. Na dohodu již MasterCard a Visa kývly a nyní se čeká pouze na schválení soudu. V Británii čelí MasterCard a Visa žalobě, která v souhrnu požaduje 14 miliard liber. Tamní soud rozhodl ve prospěch žalobců zastoupených bývalým finančním ombudsmanem Walterem Merricksem, neboť rozhodl, že karetní společnosti porušily článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, když v letech 1992 až 2008 stanovovaly mezibankovní poplatky, čímž narušily hospodářskou soutěž. Aktuálně probíhá rozhodování o přípustnosti hromadné žaloby (class action).


Mezibankovní poplatky byl povinen hradit obchodník přijímající platby kartami z každé provedené transakce, kterou u něj platební kartou realizoval zákazník, a to vydavatelské bance. Výši poplatků určovaly karetní společnosti, a jelikož byly příjmem bank, motivovaly je, aby platební karty vydávaly v co největším objemu. 


V současnosti jsou v Evropské unii pod vlivem rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie z roku 2007, který jako první potvrdil rozhodnutí Evropské komise o tom, že přeshraniční mezibankovní poplatky za používání karet MasterCard porušují hospodářskou soutěž, zastropované na 0,2 % a 0,3 % dle toho, zda se jedná o debetní, či kreditní platební kartu. MasterCard původně poplatky zcela zrušil, ale současně výrazně zvedl jinou skupinu poplatků. Následně se v roce 2008 s Evropskou komisí dohodl na kompromisu a přeshraniční mezibankovní poplatky zafixoval. V témže roce se pod drobnohled Evropské komise dostala i Visa, jež taktéž pod tíhou probíhajícího vyšetřování a prvotního závěru o porušení hospodářské soutěže provedla v letech 2010 a 2012 regulaci sazeb poplatků. 


Společnost LitFin, specialista na financování obdobných sporů, nyní analyzuje možnosti českých a slovenských obchodníků, kteří mohou být taktéž mezi poškozenými. V případě, že by dospěla k závěru, že lze úspěšně uplatnit nároky na odškodnění, je připravena být finančním partnerem všem společnostem, jež mohly chováním karetních společností přijít v souhrnu o miliardy EUR. 


Obdobně LitFin vystupuje jako silný mezičlánek k dosažení pro společnosti poškozené tzv. kamionovým kartelem. Poškození z řad autodopravců, stavebníků, přepravců a dalších společností, které si v Evropské unii pořídily kamiony od roku 1997, stále mohou kontaktovat LitFin a připojit své nároky na odškodnění nebo získat více informací na stránkách www.milionyzakamiony.cz

35 zobrazení