• LitFin

Litigation Finance aneb jednorožec v investičním portfoliu

Aktualizováno: 13. srp 2020Sektor investování do soudních sporů (angl. litigation finance) zaznamenal za poslední dekádu exponenciální nárůst a zejména v zemích západních Evropy se již nejedná o nový koncept, nýbrž o vyhledávané řešení klientů z řad obchodních společností, advokátních kanceláří a investorů. Právě investoři by na konci ekonomického růstu měli zaměřit směrem k litigation finance svou pozornost, neboť tato oblast představuje možnost zajímavého zhodnocení ve chvíli, kdy ostatní aktiva ztrácejí na výnosnosti.


Litigační financování je procesem, v němž specializovaná společnost zabývající se financováním soudních sporů (jakou je v České republice LitFin, v zahraničí např. Burford Capital) poskytne ekonomickou úlevu a metodickou podporu, a to zpravidla žalobcům ve sporech s hodnotou v řádech milionů eur. Takováto společnost pak hradí veškeré náklady soudního řízení zahrnující soudní poplatek, náklady advokátního zastoupení a další výměnou za podíl na úspěšném vymožení nárokovaného peněžitého plnění. Financování na tzv. non-recourse bázi představuje pro žalobce výhodu v tom, že je povinen investorovi uhradit podíl pouze v případě úspěchu ve věci.


Jak je patrno z výše uvedeného, na rozdíl od tradičních způsobů investování, jakými jsou zejména investice do akcií, nemovitostí, dluhopisů či drahých kovů, je hlavním předmětem investování do soudních sporů předmětný nárok jedné ze stran sporu. Specializované společnosti zabývající se litigačním financováním pak posuzují jednotlivá investiční kritéria, která jsou podstatná pro posouzení relevantnosti předmětného nároku a šance na úspěch v dané věci. Těmito kritérii jsou pak zejména typ sporu (obchodní litigace, mezinárodní arbitráž, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví aj.), fáze soudního řízení (bylo-li již zahájeno), jurisdikce, dostatek důkazů, otázka vhodného právního zastoupení (výběr specializované advokátní kanceláře), bonity protistrany a v neposlední řadě samozřejmě otázka předpokládaných nákladů a s tím související konkrétní poměr možného zisku a rizik souvisejících s procesem vymožení předmětného nároku.


V porovnání se zaběhlými způsoby investování je pro investory do společností zabývajících se financováním soudních sporů primární zpravidla i několikanásobně vyšší zhodnocení investovaných prostředků, které často odpovídá i jednotkám desítek procent p.a. Tato skutečnost je bezesporu zajímavá pro všechny investory, ať se již jedná o fyzické osoby, které se o sporovou agendu nezabývají, advokáty, investiční fondy či ostatní. Důvodem pro dosahování takto nadprůměrných výsledků je přítomnost překážek pro vstup na tento trh, jež znemožňují operovat na trhu s litigačním financováním subjektům s nedostatečnou odborností a kapitálovým zázemím.


Investorům do společností v oblasti litigation finance se nabízí několik možností vstupu, přičemž nejčastěji se jedná o nákup akcií veřejně obchodovaných společností na burze nebo prostřednictvím přímé private equity účasti, v jejímž rámci je pak investorům zpravidla dána možnost individuální alokace jejich investice odvíjející se buď od konzervativního přístupu daného investora (investice v rámci portfolia sporů), nebo přístupu dynamického (investice do konkrétního sporu).


Důležité je rovněž upozornit na nekorelovanost investice, což způsobuje, že negativní výkyvy trhu nemají žádný vliv na potenciální výnosy, či dokonce výnosy navyšují, když právě v době ekonomické recese je financování soudních sporů vyhledáváno o to více.


Sluší se přiznat, že vždy existuje investiční riziko spočívající ve financování strany, ať už žalující, či žalované, která bude v daném sporu neúspěšná. Toto riziko se zmírňuje několika způsoby. Prvním logickým krokem je důsledné vyhodnocování investiční příležitosti na základě pokročilých ekonomických a právních analýz. Mezi další kroky patří diverzifikace investičního portfolia, které by vždy mělo zahrnovat dostatek konzervativnějších soudních sporů, tedy ty sice s nižším potenciálním výnosem, ale vyšší šancí na úspěch, a současně i ty výnosnější.


Společnost LitFin Capital (www.litfin.cz) je vedoucí společností zabývající se financováním soudních sporů v regionu střední a východní Evropy, která v současnosti financuje souhrnné nároky klientů v hodnotě blížící se jedné miliardě eur. Jako taková představuje pro tuzemské investory unikátní možnost účastnit se podnikání v oblasti litigation finance.


Článek dostupný online: https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2019_E4_web.pdf

141 zobrazení