VE ZKRATCE

logo.png

KARETNÍ POPLATKY

Každý obchodník, který od roku 1992 do roku 2015 přijímal platby kartou od MasterCard  a dále každý obchodník, který přijímal od roku 1992 do roku 2015 platby kartou od společnosti VISA, má nárok na odškodnění. 

JEDNODUCHÝ POSTUP

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se našimi blízkými partnery. Nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři, která bude naše společné zájmy uplatňovat u MasterCard a VISA. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění, jsme ale připraveni postoupené nároky bránit u soudu. Veškeré náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a soudní poplatky neseme my, a to i v případě neúspěchu. V případě úspěchu nám náleží ve smlouvě dohodnutá odměna. V každém případě nic neriskujete. 

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako např. název společnosti, IČO, sídlo, v čem podnikáte, od kdy přijímáte platby kartami, jaký je Váš roční průměrný obrat. Čím podrobněji je budete schopni dodat, tím snadněji lze odhadnout míru úspěchu.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Jakmile obdržíme potřebné údaje, zašleme Vám návrh smlouvy k prostudování a podpisu. Vztah je postaven na tzv. fiduciárním postoupení pohledávky, to zjednodušeně znamená, že na nás postoupíte Váš nárok za účelem jeho vymožení.

V USA čelily MasterCard a VISA hromadné žalobě více než 12 milionů obchodníků, kteří za své zboží a služby přijímali platby platebními kartami.

​Karetní společnosti před nedávnem souhlasily se zaplacením zhruba 150 miliard korun!

"

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER

LitFin je specialista na financování soudních sporů ve střední a východní Evropě. V současnosti je nejsilnějším česko-slovenským subjektem v oblasti financování nároků poškozených v důsledku kartelového předražení nákupních cen nákladních vozidel. Celková výše nároků, jež LitFin v této kauze pokrývá, dosahuje přibližně 2 miliard korun českých a neustále se zvětšuje s přibývajícími klienty. 

litfin2.jpg

"

"Na hromadné žaloby se vyloženě těšíme." LitFin vyplňuje díru na trhu, financuje spory za jiné.

Více na: lidovky.cz

Detaily o porušení pravidel hospodářské soutěže


Dne 19. prosince 2007 Evropská komise rozhodla, že mnohostranné mezibankovní poplatky (tzv. MIF, multiratelar interchange fees) stanovované karetní společností MasterCard za přeshraniční transakce s použitím debetních a spotřebitelských kreditních karet vydaných v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) porušují od roku 1992 pravidla ochrany hospodářské soutěže (v současnosti článek 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie). Výše poplatků se pohybovala od 0,4 do 1,2 % z objemu transakce. MIF byly v České republice uplatňovány i pro všechny domácí platby činěné debetními či kreditním kartami. MasterCard se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Tribunálu (Soudu prvního stupně) Evropské unie. Mezitím snížil MIF na nulu, ale navýšil tzv. systémové poplatky. VISA měla od roku 2002 od Evropské komise udělenou v této oblasti výjimku, neboť ji byla schválena nabídka postupného snižování poplatků. Tato výjimka skončila dne 31. prosince 2007, a ani VISA se neubránila vyšetřování, které u MasterCard probíhalo již několik předchozích let. V mezidobí probíhala ze strany MasterCard a VISA vyjednávání s Evropskou komisí o možném zastropování mezibankovních poplatků u platebních transakcí kartami vydanými v EHP na přijatelnou výši. V červenci 2009 MasterCard zvýšil MIF z nuly na 0,3 % pro kreditní karty a na 0,2 % pro debetní karty. Dne 8. prosince 2010 Evropská komise akceptovala návrhy společnosti VISA, že sníží MIF na 0,2 % pro debetní karty. Dne 26. února 2013 pak učinily strany další dohodu, že sníží MIF na 0,3 % taktéž pro kreditní karty. O podaném odvolání MasterCardu rozhodl Tribunál v jeho neprospěch a přiklonil se k závěrům Evropské komise, že MIF porušují hospodářskou soutěž. MasterCard se odvolal k Soudnímu dvoru Evropské unie (Evropský soudní dvůr). Dne 8. června 2015 vešlo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, kterým došlo k vytvoření maximálních sazeb mezibankovních poplatků ve výši 0,2 % za transakce debetními kartami a 0,3 % za transakce realizované kreditními kartami. Dne 11. září 2014 zamítl Soudní dvůr EU odvolání MasterCardu ve svém rozhodnutí C-382/12, a uznal tak původní rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2007 o protiprávnosti sazeb mezibankovních poplatků.
Co jsou MIF (Multilateral Interchange Fees)?


Mezibankovní poplatky (MIF) jsou v celém systému platebních karet vedle dalších poplatků (např. poplatky karetních společností, obchodní marže subjektů do systémů zapojených) dílčím prvkem, který ovlivňuje výslednou cenu poskytované služby placením platebními kartami. MasterCard a VISA v celém systému platebních karet stanovovaly MIF a jejich výši jednostranně. Vydavatel platební karty (issuer, typicky banka) byl motivovaný svým zákazníkům vydávat platební karty, neboť pokud jimi následně u obchodníků platili, obdrželi od poskytovatele služby platebních terminálů (acquirer, taktéž typicky banky) povinný mezibankovní poplatek z každé provedené platební transakce (MIF). Tyto poplatky si poskytovatelé služeb platebních terminálů promítali do cen poskytovaných služeb. Kromě poplatků pro karetní společnosti a obchodní marže do procesu zařazených subjektů tak obchodníci platili také kritizované MIF.
Kdo je poškozený?


Poškozený může být každý obchodník, který od roku 1992 do roku 2009 přijímal platby kartou od MasterCard a dále každý, kdo přijímal od roku 1992 do roku 2010 (v případě plateb kreditními kartami do roku 2013) platby od společnosti VISA. Typicky se tak bude jednat o kamenné obchody, restaurace, čerpací stanice, hotely atd.
Na jaké odškodnění mám nárok?


Poplatky (MIF) byly dle závěrů Evropské komise nepřiměřené vysoké. Pohybovaly se kolem od 0,7 % až do 1,5 % z každé provedené transakce. V letech 2009, 2010 a 2013 se karetní společnosti s Evropskou komisí dohodly na snížení poplatků. V roce 2015 Nařízení Evropské unie stanovilo maximální sazby mezibankovních poplatků ve výši 0,2 % za transakce debetními kartami a 0,3 % za transakce realizované kreditními kartami.Je odhadováno, že výše odškodnění může činit 0,5 % - 1 % z každé transakce provedení platební kartou.
Kdy se mé nároky promlčí?


Každý nárok podléhá promlčení, což znamená, že po uplynutí promlčení lhůty již prakticky nelze úspěšně uplatnit u soudu. V případě protiprávních mezibankovních poplatků není stanovení promlčecího mezníku jednoznačné, ale pokud nechcete přijít o nárok na odškodnění, nedoporučujeme vyčkávat.
Musím vám něco platit?


Ne. Na LitFin postupíte právo vymáhat nárok výměnou za podíl na úspěchu ve věci. Právní činnost realizuje přední specializovaná advokátní kancelář. LitFin nese veškeré náklady (právní zastoupení, znalecké posudky atd.), a to i v případě neúspěchu.
Existují již nějaké žaloby proti MasterCardu a VISA?


Po celé Evropě probíhá několik soudních sporů, v rámci nichž se obchodníci domáhají náhrady škody způsobené protiprávně stanovenými mezibankovními poplatky. Ve věci Sainsburys vs. Mastercard a VISA bylo dne 4. července 2018 vydáno odvolacím soudem ve Velké Británii (Court of Appeal) dlouho očekáváné rozhodnutí o žalobě ve výši 68 milionů liber (téměř 2 miliardy korun). Rozhodnutí potvrdilo protiprávnost MIF. Karetní společnosti MasterCard a VISA v řadě případů raději přistupují k mimosoudním dohodám. V USA čelily MasterCard a VISA hromadné žalobě více než 12 milionů obchodníků, kteří za své zboží a služby přijímali platby platebními kartami. Karetní společnosti souhlasily se zaplacením zhruba 6,2 miliardy USD (cca 150 miliard korun). Ve Velké Británii je MasterCard žalován o více než 14 miliard liber (cca 400 miliard korun) v hromadné žalobě reprezentované bývalým finančním ombudsmanem Walterem Merricksem V tomto případě by se rozhodnutí mohlo dotknout až 46 milionů poškozených uživatelů platebních karet.

PODROBNÉ INFORMACE

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Thank you for your interest! We will get in touch soon.