Naše investiční kritéria jsou jednoduchá a transparentní.

Investujeme do oprávněných nároků, pokud náš právní poradce vyhodnotí, že případ má velkou šanci na úspěch.

1.

Oprávněnost nároku

Oponent na tom musí být z finančního hlediska dobře. Nemáme zájem o vítězství, která nepovedou k úspěšnému vymožení peněz.

2.

Vymahatelnost

Financujeme nároky střední až vysoké hodnoty bez stanovení minimální hodnoty pohledávek. Nároky nižší než 500.000 EUR musí mít obzvlášť silné vyhlídky na úspěch.

3.

Hodnota

Uznávaný tým advokátů s osvědčenými výsledky bude průběžně instruován.

4.

Právní zastoupení

Poměr "požadovaného financování" k "hodnotě nároku" musí být alespoň 1:8

5.

Poměrnost