Lepší přístup ke spravedlnosti
a hromadná odškodnění za porušení Vašich práv.

Skupinová nebo hromadná žaloba umožňuje většímu počtu žalobců (podnikům, investorům nebo jiným osobám), kteří mají obdobné právní nároky vůči stejnému žalovanému, aby spojili své síly dohromady v jednom společném soudním sporu. Tento postup šetří ve srovnání s jednotlivými žalobami náklady, zrychluje řízení a značně zvyšuje šanci na úspěch.

V České republice a na Slovensku se sice institut hromadné žaloby zatím nevyužívá, skupinové nebo hromadné soudní spory jsou  však celosvětově uznávány jako významný nástroj zlepšující přístup obyčejných občanů ke spravedlnosti.