Udržte si věrné klienty a investujte s námi do dalšího rozvoje.

Advokátní kanceláře ovládají právo, my jsme experti v oblasti financí. Klienti mívají často výhrady vůči hrazení právních služeb formou smluvní hodinové odměny, neboť není snadné odhadnout celkovou časovou, a tedy i finanční náročnost sporu. Snaží se tak dohodnout na úhradě odměny za právní zastupování až v závislosti na výsledek sporu.

LitFin poskytuje finanční prostředky předním advokátním kancelářím, které chtějí investovat do svého růstu; přijmout více nových případů; mít konkurenční výhodu ve způsobu úhrady smluvní odměny; zachovat loajální klienty; získat jistotu v úhradě vyfakturovaných služeb a v neposlední řadě zlepšit flexibilitu při dohodách o úhradě právních služeb se svými klienty.

Naše finanční řešení na míru pro advokátní kanceláře lze užít pro jednotlivý případ nebo celé portfolio obdobných případů. Naše služby jsou vyhledávány také insolvenčními správci, neboť nabízíme možnost získat zpět finančních prostředky, pokud všechny ostatní postupy selžou.