"Nikdy nebojuj sám" pro nás není jen pouhou frází.
Naše rozmanité portfolio zahrnuje středně velké společnosti, mezinárodní korporace, jednotlivce i vzdělávací instituce.
Financování jednotlivých případů je nejrozšířenější formou financování litigací a "každodenním chlebem" společnosti LitFin. Naše finanční řešení na míru pokrývají část nebo všechny náklady soudních sporů i rozhodčích řízení a významných individuálních nároků.

Každá dohoda o financování je individuální, aby nejlépe odpovídala cílům našich klientů a konkrétním okolnostem daného případu. Financování je zpravidla poskytováno bez prvotního nároku na odměnu, což znamená, že odměnu dostáváme pouze po úspěšném vymožení nároku.

Zvážíme financování jakékoli peněžně ocenitelné litigace vedené v zemích střední a východní Evropy, a to v jakékoli fázi soudního řízení .

Spolupráce s LitFin poskytuje významné výhody ve srovnání se samofinancováním a řešením složitosti soudních sporů.