"Nikdy nebojuj sám" pro nás není jen pouhou frází.
Naše rozmanité portfolio zahrnuje středně velké společnosti, mezinárodní korporace, jednotlivce i vzdělávací instituce.
Financování jednotlivých případů je nejrozšířenější formou financování litigací a "každodenním chlebem" společnosti LitFin. Naše finanční řešení na míru pokrývají část nebo všechny náklady soudních sporů i rozhodčích řízení a významných individuálních nároků.

Každá dohoda o financování je individuální, aby nejlépe odpovídala cílům našich klientů a konkrétním okolnostem daného případu. Financování je zpravidla poskytováno bez prvotního nároku na odměnu, což znamená, že odměnu dostáváme pouze po úspěšném vymožení nároku.

Zvážíme financování jakékoli peněžně ocenitelné litigace vedené v zemích střední a východní Evropy, a to v jakékoli fázi soudního řízení .

Spolupráce s LitFin poskytuje významné výhody ve srovnání se samofinancováním a řešením složitosti soudních sporů.

Kontaktujte nás

LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24636

V jirchářích 147/3

Nové Město, Praha 1 

110 00

Česká republika

+420 607 869 170

info@litfin.cz

  • White LinkedIn Icon
Pošlete nám zprávu
Právní upozornění:
Litfin Capital a.s. je právnickou osobou zapsanou u České národní banky na seznamu osob oprávněných provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním v souladu s § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými na seznamu a činnost těchto osob nepodléhá jejímu dozoru.