Jsme průkopníci financování soudních a rozhodčích sporů v zemích střední a východní Evropy.

Nabízíme silné, transparentní

a profesionální partnerství založené

na kvalitě námi poskytovaných služeb.

Litigation Finance.

Dosáhnout spravedlnosti bývá často obtížné. Ve světě s rostoucím množstvím soudních sporů je proces vymáhání práva stále více rizikovější, zdlouhavější, dražší a komplikovanější. Vhodnou finanční asistencí dokážeme zmírnit rizika jak pro naše klienty, tak  pro advokátní kanceláře, které je zastupují.

Soudní a rozhodčí spory (litigace) jsou nákladné, ale mohou být financovány třetí stranou. Specializované společnosti pro financování litigací poskytují finanční prostředky určené na krytí nákladů vzniklých při uplatňování nároků, a to výměnou za podíl na dosaženém výsledku. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou nejčastěji poskytovány na bázi „non-recourse“, LitFin obdrží podíl jen v případě úspěchu ve sporu. V případě neúspěchu odměnu neobdrží a zůstává odpovědný za uhrazení nákladů právního zastoupení.

Zvážíme financování jakékoli penězi ocenitelné litigace, a to v jakékoli fázi soudního řízení (tedy před  jeho zahájením, v jeho průběhu, až po probíhající odvolací řízení). Financování litigací dokonale sladí zájmy žalobců i jejich právních zástupců, kteří mají zájem na získání nároku s minimálním rizikem. LitFin nabízí všem zúčastněným stranám jednorázové řešení tím, že absorbuje všechna souvísející rizika, poskytuje kapitál a nabízí odborné vedení nezbytné k úspěchu.

- Freshfields Bruckhaus Deringer

“Alternativní financování je tady, a to nejen pro malé žadatele nebo žadatele ve finanční tísni. Tento rok jsme zaznamenali dohodu o poskytnutí finančních prostředků pro řešení sporů společnosti FTSE 20.”

Kontaktujte nás

LitFin Capital Limited
Reg. No: 11196065
LitFin Capital a.s.
IČO: 084 38 412

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24636

V jirchářích 147/3

Nové Město, Praha 1 

110 00

Česká republika

+420 607 869 170

info@litfin.cz

  • White LinkedIn Icon
Pošlete nám zprávu
Právní upozornění:
Litfin Capital a.s. je právnickou osobou zapsanou u České národní banky na seznamu osob oprávněných provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním v souladu s § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými na seznamu a činnost těchto osob nepodléhá jejímu dozoru.