Jsme průkopníci financování soudních a rozhodčích sporů v zemích střední a východní Evropy.

Nabízíme silné, transparentní

a profesionální partnerství založené

na kvalitě námi poskytovaných služeb.

Litigation Finance.

Dosáhnout spravedlnosti bývá často obtížné. Ve světě s rostoucím množstvím soudních sporů je proces vymáhání práva stále více rizikovější, zdlouhavější, dražší a komplikovanější. Vhodnou finanční asistencí dokážeme zmírnit rizika jak pro naše klienty, tak  pro advokátní kanceláře, které je zastupují.

Soudní a rozhodčí spory (litigace) jsou nákladné, ale mohou být financovány třetí stranou. Specializované společnosti pro financování litigací poskytují finanční prostředky určené na krytí nákladů vzniklých při uplatňování nároků, a to výměnou za podíl na dosaženém výsledku. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou nejčastěji poskytovány na bázi „non-recourse“, LitFin obdrží podíl jen v případě úspěchu ve sporu. V případě neúspěchu odměnu neobdrží a zůstává odpovědný za uhrazení nákladů právního zastoupení.

Zvážíme financování jakékoli penězi ocenitelné litigace, a to v jakékoli fázi soudního řízení (tedy před  jeho zahájením, v jeho průběhu, až po probíhající odvolací řízení). Financování litigací dokonale sladí zájmy žalobců i jejich právních zástupců, kteří mají zájem na získání nároku s minimálním rizikem. LitFin nabízí všem zúčastněným stranám jednorázové řešení tím, že absorbuje všechna souvísející rizika, poskytuje kapitál a nabízí odborné vedení nezbytné k úspěchu.

- Freshfields Bruckhaus Deringer

“Alternativní financování je tady, a to nejen pro malé žadatele nebo žadatele ve finanční tísni. Tento rok jsme zaznamenali dohodu o poskytnutí finančních prostředků pro řešení sporů společnosti FTSE 20.”