VE ZKRATCE

logo.png

DAT(a)LEAK

V roce 2017 uniklo společnosti Mall.cz přes 700 tisíc e-mailových adres a hesel zákazníků. Uniklá data byla více jak měsíc dostupná na portálu Ulož.to, kde si je mohl kdokoliv stáhnout a zneužít. Přestože dodnes není veřejnosti známo, jakým způsobem tato data unikla, dle rozhodnutí ÚOOÚ a soudu je nepochybné, že odpovědnost leží na straně Mall.cz.

Pokud jste byl registrovaným zákazníkem Mall.cz před rokem 2017, můžete také patřit mezi poškozené.

ZÁKLAD VAŠEHO NÁROKU

Nárok na náhradu újmy u drtivé většiny poškozených nebyl dosud promlčen. Proto chce společnost LitFin poskytnout možnost získat adekvátní kompenzaci dalším tisícům poškozených.

Výše pravděpodobné kompenzace se může pohybovat v částkách mezi 10 až 20 tisíci korun v závislosti na jednotlivých faktorech jako svévolné zveřejnění dat samotným uživatelem. 

Odpovědnost společnosti Mall.cz potvrdil v letošním roce Městský soud v Praze, který konstatoval, že došlo k narušení tzv. práva na informační sebeurčení, a přiznal žalobci kompenzaci za zásah do soukromí ve výši 10.000,-Kč spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení.

 

 

Společnost LitFin nabízí financování veškerých nákladů souvisejících s uplatněním nároku výměnou za přiměřenou odměnu v případě úspěchu odpovídající 18 % z vymožené částky. V případě neúspěchu ve sporu klient neplatí nic a veškeré riziko přebírá LitFin.

Pokud si myslíte, že patříte mezi poškozené a máte nárok na kompenzaci, postupujte podle pokynů, které najdete níže, a neváhejte se s námi spojit.

Ověřte si, zda patříte mezi poškozené

 vložením e-mailové adresy  zde.

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER

LitFin je specialista na financování soudních sporů ve střední a východní Evropě. 

V současnosti je v České republice a na Slovensku nejsilnějším subjektem v oblasti financování nároků poškozených v mnoha kauzách, přičemž celková výše nároků, které LitFin financuje, přesahuje 30 miliard korun. 

Výhody partnerství s LitFin:

SILNĚJŠÍ

VYJEDNÁVACÍ

POZICE

Pro vymožení Vašeho nároku potřebujete postavit proti velké společnosti jako Mall.cz silnou protiváhu. LitFin disponuje špičkovými právními partnery, což značně zvyšuje Vaši šanci na úspěch.

"

Na hromadné žaloby se vyloženě těšíme. 

 

LitFin vyplňuje díru na trhu, financuje spory za jiné.

Více na: lidovky.cz

"

JAK POSTUPOVAT?

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude uzavřena smlouva o spolupráci při uplatnění nároků, stáváte se našimi klienty. Poskytneme Vám jednoduché instrukce, jak udělit jednotlivá zplnomocnění tak, aby nutnost Vaší aktivity byla co nejmenší. Poté stačí jen předat všechny podstatné dokumenty vybrané advokátní kanceláři, která bude naše společné zájmy uplatňovat. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého zadostiučinění, jsme připraveni Vaše nároky uplatňovat všemi zákonnými cestami. Jak již bylo řečeno, veškeré náklady neseme my. Vy nic neplatíte a nic neriskujete. 

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako např. jméno příjmení, emailová adresa pro doručování, emailová adresa, která unikla  e-shopu Mall.cz, a případně další informace, které nám nastíní existenci Vašeho nároku. Vámi dodané informace vyhodnotíme a budeme Vás kontaktovat.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Základem naší spolupráce je smlouva, která stanoví, že LitFin hradí veškeré výdaje spojené s uplatňováním nároku výměnou za odměnu,  na kterou však má LitFin právo pouze v případě úspěchu ve sporu. Jakékoliv otázky týkající se smlouvy nebo nároku Vám samozřejmě rádi zodpovíme.

PODROBNÉ INFORMACE

Často kladené dotazy (FAQ)

Proč bych měl žádat o finanční kompenzaci?


Internetový prodejce Mall.cz v roce 2017 nedostatečně zabezpečil osobní údaje registrovaných uživatelů, a došlo tak k úniku a zveřejnění přes 700 tisíc e-mailových adres, hesel a dalších osobních údajů. Únikem dat bylo porušeno právo na informační sebeurčení a poškození mají právo na náhradu nemajetkové újmy. Uvedené svým rozhodnutím potvrdil i Městský soud v Praze, který vyhodnotil 10.000,- Kč jako přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. V rozhodnutém případě se navíc jednalo o podnikatele, který většinu uniklých dat sám zveřejnil. U běžného spotřebitele, který nezveřejnil svá osobní data dobrovolně na internetu, lze očekávat vyšší kompenzaci.
Kdo může požádat o kompenzaci?


Všichni zákazníci internetového obchodu Mall.cz, kteří zde nakupovali a jejich data unikla v roce 2017 kvůli nedostatečnému zabezpečení. Ověřit, zda mezi uniklé adresy patří právě i ta Vaše, si můžete jednoduše na stránce Have I Been Pwned?. Postup ověření: 1) Navštivte adresu https://haveibeenpwned.com/. 2) Vložte do políčka “email address” svou emailovou adresu a klikněte na tlačítko “Pwned?”. 3) Pokud se Vám v červeném poli zobrazí text “Oh no - pwned!”, tak Vaše e-mailová adresa unikla. 4) Pokud Vaše e-mailová adresa unikla, je třeba si ověřit, zda unikla právě z e-shopu MALL.CZ, tzn. sjet kurzorem do spodní části červeného pole a zkontrolovat, zda se tam nachází logo MALL.CZ.
Kdo je LitFin? Mohu mu věřit?


LitFin je poskytovatelem financování sporů se sídlem ve střední Evropě. Zaměřujeme se na specializovanou podporu jednotlivců, korporátních klientů i právnických firem. Jsme odborníci na financování středně velkých až vysoce hodnotných právních sporů od obchodních sporů a rozhodčích řízení, skupinových sporů a skupinových žalob až po významné případy v oblasti pracovního a rodinného práva. Disponujeme kapitálem a expertízou pro ty, kteří na spor nemají dostatek financí nebo kapacity.
Na jaké odškodnění mám nárok?


Výše kompenzace bude záviset na vícero faktorech jako například svévolné zveřejnění dat samotným uživatelem. Výše pravděpodobné kompenzace se může pohybovat v částkách mezi 10 až 20 tisíci korun.
Kolik mě to bude stát?


Jako klient LitFinu nebudete nic platit v průběhu celého vymáhání Vašeho nároku, a to ani v případě neúspěchu. LitFin na sebe přebírá veškerá rizika spojená s jeho uplatněním a hradí náklady právního zastoupení výměnou za podíl na kompenzaci při jejím úspěšném vymožení. I v případě, že by došlo k neúspěchu při uplatnění Vašeho nároku, nese všechny náklady spojené s jeho uplatněním společnost LitFin.
Kdy dostanu kompenzaci?


Momentálně není možné s jistotou tvrdit, kdy přesně dojde k vyplacení kompenzace. Náš tým však bude činit vše pro to, aby k tomu došlo co nejdříve. Je pravděpodobné, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, které bude časově daleko méně náročné než soudní spor, nicméně může nastat situace, kdy bude soudní řízení nevyhnutelné.
Mohu změnit advokáta?


Smlouva o spolupráci při uplatnění nároků, na základě které je Vaše uplatnění nároku financováno, je podmíněna uplatněním práva prostřednictvím předem stanovené advokátní kanceláře. Změna právního zastoupení v daném sporu je možná, ale jen se souhlasem LitFinu. Pokud změníte advokáta v daném sporu bez souhlasu, jedná se o porušení smlouvy. Volba jediného advokáta má zaručit efektivitu a konzistetní strategii při vyjednávaní a vedení sporu.
Jaký je konkrétní postup?


V současné době probíhá registrace zájemců o financování procesu uplatnění svého práva na přiměřené peněžní zadostiučinění vůči provozovateli e-shopu Mall.cz. V momentě, kdy množství zájemců dosáhne dostečného počtu, zašleme Vám informační email s konkrétními instrukcemi.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Pokud si nejste jistí, zda patříte mezi poškozené, můžete si to ověřit vložením emailové adresy zde.

V současné chvíli bylo získávání nových klientů zastaveno.