VE ZKRATCE

logo.png

DAT(a)LEAK

V roce 2017 uniklo společnosti Mall.cz přes 700 tisíc e-mailových adres a hesel zákazníků. Uniklá data byla více jak měsíc dostupná na portálu Ulož.to, kde si je mohl kdokoliv stáhnout a zneužít. Přestože dodnes není veřejnosti známo, jakým způsobem tato data unikla, dle rozhodnutí ÚOOÚ a soudu je nepochybné, že odpovědnost leží na straně Mall.cz.

Pokud jste byl registrovaným zákazníkem Mall.cz před rokem 2017, můžete také patřit mezi poškozené.

ZÁKLAD VAŠEHO NÁROKU

Nárok na náhradu újmy u drtivé většiny poškozených nebyl dosud promlčen. Proto chce společnost LitFin poskytnout možnost získat adekvátní kompenzaci dalším tisícům poškozených.

Výše pravděpodobné kompenzace se může pohybovat v částkách mezi 10 až 20 tisíci korun v závislosti na jednotlivých faktorech jako svévolné zveřejnění dat samotným uživatelem. 

Odpovědnost společnosti Mall.cz potvrdil v letošním roce Městský soud v Praze, který konstatoval, že došlo k narušení tzv. práva na informační sebeurčení, a přiznal žalobci kompenzaci za zásah do soukromí ve výši 10.000,-Kč spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení.

 

 

Společnost LitFin nabízí financování veškerých nákladů souvisejících s uplatněním nároku výměnou za přiměřenou odměnu v případě úspěchu odpovídající 18 % z vymožené částky. V případě neúspěchu ve sporu klient neplatí nic a veškeré riziko přebírá LitFin.

Pokud si myslíte, že patříte mezi poškozené a máte nárok na kompenzaci, postupujte podle pokynů, které najdete níže, a neváhejte se s námi spojit.

Ověřte si, zda patříte mezi poškozené

 vložením e-mailové adresy  zde.

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER

LitFin je specialista na financování soudních sporů ve střední a východní Evropě. 

V současnosti je v České republice a na Slovensku nejsilnějším subjektem v oblasti financování nároků poškozených v mnoha kauzách, přičemž celková výše nároků, které LitFin financuje, přesahuje 30 miliard korun. 

Výhody partnerství s LitFin:

SILNĚJŠÍ

VYJEDNÁVACÍ

POZICE

Pro vymožení Vašeho nároku potřebujete postavit proti velké společnosti jako Mall.cz silnou protiváhu. LitFin disponuje špičkovými právními partnery, což značně zvyšuje Vaši šanci na úspěch.

"

Na hromadné žaloby se vyloženě těšíme. 

 

LitFin vyplňuje díru na trhu, financuje spory za jiné.

Více na: lidovky.cz

"

JAK POSTUPOVAT?

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude uzavřena smlouva o spolupráci při uplatnění nároků, stáváte se našimi klienty. Poskytneme Vám jednoduché instrukce, jak udělit jednotlivá zplnomocnění tak, aby nutnost Vaší aktivity byla co nejmenší. Poté stačí jen předat všechny podstatné dokumenty vybrané advokátní kanceláři, která bude naše společné zájmy uplatňovat. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého zadostiučinění, jsme připraveni Vaše nároky uplatňovat všemi zákonnými cestami. Jak již bylo řečeno, veškeré náklady neseme my. Vy nic neplatíte a nic neriskujete. 

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako např. jméno příjmení, emailová adresa pro doručování, emailová adresa, která unikla  e-shopu Mall.cz, a případně další informace, které nám nastíní existenci Vašeho nároku. Vámi dodané informace vyhodnotíme a budeme Vás kontaktovat.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Základem naší spolupráce je smlouva, která stanoví, že LitFin hradí veškeré výdaje spojené s uplatňováním nároku výměnou za odměnu,  na kterou však má LitFin právo pouze v případě úspěchu ve sporu. Jakékoliv otázky týkající se smlouvy nebo nároku Vám samozřejmě rádi zodpovíme.

PODROBNÉ INFORMACE

Pokud si nejste jistí, zda patříte mezi poškozené, můžete si to ověřit vložením emailové adresy zde.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Registrace zájemců