VE ZKRATCE

logo.png

Letecké přeplatky

Letecké společnosti Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, Qantas, SAS, Singapore Airlines, Lufthansa a Swiss International Air Lines byly mezi lety 1999 – 2006 součástí kartelu, který protiprávně navyšoval cenu nákladní letecké přepravy. Společnosti, které letecky přepravovaly své zboží v tomto období mají právo na odškodné v řádech milionů českých korun.

 ZÁKLAD VAŠEHO NÁROKU - KOORDINOVANÉ NAVYŠOVÁNÍ CEN

Poškozené společnosti mají nárok na finanční kompenzaci od účastníků kartelu, neboť v důsledku protiprávního jednání kartelistů došlo k navýšení celkové ceny za nákladní leteckou dopravu zboží. Rozdíl mezi cenou, která byla účtovaná kartelisty, a cenou, která by byla účtována v případě neexistence kartelu, se rovná vzniklé škodě. K této částce je zároveň možné připočítat úrok z prodlení, který v současné době činí značnou sumu.

 

Kartelisté koordinovali stanovování cen za služby nákladní letecké dopravy. Konkrétně spolupracovali při zavádění mechanismu palivového příplatku, zavádění nových prahových hodnot zvyšujících úroveň palivového příplatku a ohledně očekávaných zvýšení (nebo snížení) úrovní palivového příplatku. Obdobně postupovali při zavádění a používání bezpečnostního příplatku.

Cílem nelegálního jednání kartelistů bylo účtování paušálního příplatku za kilogram pro všechny zásilky a také, aby tato zvýšení byla zaváděna komplexně a koordinovaně. Tímto jednáním docházelo k soustavnému narušování soutěže a poškozování společností, které letecky přepravovaly své zboží.       

 

K protiprávnímu navyšování docházelo jak na trasách v rámci EU, tak i na trasách mezi EU a třetími zeměmi. 

Výše uvedené jednání kartelistů bylo s konečnou platností potvrzeno a sankcionováno Evropskou komisí  roce 2017. Čímž podstatně ulehčila pozici poškozeným společnostem při uplatňování svého nároku.

 

 

SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER

LitFin je specialista na financování soudních sporů ve střední a východní Evropě. 

V současnosti je v České republice a na Slovensku nejsilnějším subjektem v oblasti financování nároků poškozených

v mnoha kauzách, přičemž celková výše nároků, které LitFin financuje, přesahuje 30 miliard korun. 

Výhody partnerství s LitFin:

SILNĚJŠÍ VYJEDNÁVACÍ POZICE

Pro vymožení Vašeho nároku potřebujete postavit proti teplárnám silnou protiváhu. LitFin disponuje špičkovými právními partnery a experty

na energetiku, což značně zvyšuje šanci na úspěch.

"

Na hromadné žaloby se vyloženě těšíme. 

LitFin vyplňuje díru na trhu, financuje spory za jiné.

Více na: lidovky.cz

"

JAK POSTUPOVAT?

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se našimi blízkými partnery. Váš nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři, která bude naše společné zájmy uplatňovat u kartelistů. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění, jsme připraveni Vaše nároky vymáhat všemi zákonnými cestami. Jak již bylo řečeno, veškeré náklady neseme my. Vy nic neplatíte a nic neriskujete. 

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako např. název Vaší společnosti, kontaktní údaje a případně další informace, které nám nastíní existenci Vašeho nároku.  Vámi dodané informace následně co nejdříve vyhodnotíme a budeme Vás kontaktovat.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Základem naší spolupráce je smlouva, která stanoví, že LitFin hradí veškeré výdaje spojené s uplatňováním nároku výměnou za odměnu,  na kterou však má LitFin právo pouze v případě úspěchu ve sporu. Jakékoliv otázky týkající se smlouvy nebo nároku Vám samozřejmě rádi zodpovíme.

PODROBNÉ INFORMACE

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA